betiti
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2440 W103D38L25)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win quanghuy123 (2198) betiti (2431) 37S
2 draw betiti (2431) Quach_Tinh (2444) 29S
3 lose betiti (2442) xiexie (2610) 48S
4 win DogPound (2273) betiti (2431) 75S
5 win betiti (2420) DogPound (2284) 33S
6 lose kingof326 (2494) betiti (2434) 40S
7 draw betiti (2433) kingof326 (2495) 20S
8 win betiti (2415) phieudu2015 (2176) 22S
9 draw betiti (2414) intelxeon (2454) 29S
10 draw betiti (2414) asdf54321 (2393) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by betiti, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames