bepatient
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1877 W868D111L691)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cmlee (1830) bepatient (1894) 21S
2 win bepatient (1882) binhtute (1765) 24S
3 lose thanhtb123 (1950) bepatient (1896) 54S
4 lose bepatient (1912) duonhle272 (1880) 41S
5 win bepatient (1902) thanhngoc258 (1710) 65S
6 draw thanhngoc258 (1705) bepatient (1907) 55S
7 win bepatient (1894) tuongquan_ (1811) 68S
8 draw bepatient (1894) TunPh (1873) 39S
9 lose hamhocco (1933) bepatient (1909) 7S
10 draw bepatient (1905) macketoi (2047) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bepatient, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames