bepatient
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1853 W1078D139L870)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bepatient (1870) VanHung79 (1830) 28S
2 lose bepatient (1884) tsmdktrove (1930) 11S
3 win bepatient (1870) Aeonsmall_17 (1827) 33S
4 win bepatient (1858) baoyen2001 (1740) 19S
5 lose Davidb18 (1742) bepatient (1878) 29S
6 draw bepatient (1882) Davidb18 (1738) 102S
7 lose bepatient (1896) Chiutuong53 (1946) 80S
8 win bepatient (1885) nhanhnhanh (1720) 16S
9 lose bepatient (1897) markylma (2009) 33S
10 draw tientran (1840) bepatient (1898) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bepatient, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames