benvannguyen
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1566 W3643D337L3505)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose benvannguyen (1582) minhquoc (1577) 65S
2 lose minhquoc (1560) benvannguyen (1599) 30S
3 draw benvannguyen (1597) phanhai2013 (1645) 130S
4 lose phanhai2013 (1612) benvannguyen (1630) 24S
5 lose benvannguyen (1667) phanhai2013 (1575) 28S
6 win phanhai2013 (1604) benvannguyen (1638) 33S
7 win benvannguyen (1623) t698 (1596) 72S
8 lose benvannguyen (1639) Hiepkhach (1609) 39S
9 lose Hiepkhach (1592) benvannguyen (1656) 26S
10 lose benvannguyen (1671) toanhv (1690) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by benvannguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames