benvannguyen
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1671 W2465D235L2362)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win benvannguyen (1655) Luat (1680) 9S
2 win benvannguyen (1639) cogiaitriy75 (1663) 47S
3 lose benvannguyen (1653) minhlam_999 (1695) 25S
4 win minhlam_999 (1713) benvannguyen (1635) 46S
5 lose benvannguyen (1649) LimTT2010 (1689) 19S
6 lose LimTT2010 (1674) benvannguyen (1664) 26S
7 lose benvannguyen (1681) ngocthanh52 (1626) 40S
8 win ngocthanh52 (1641) benvannguyen (1666) 35S
9 win mafu (1686) benvannguyen (1649) 23S
10 win Farmcamau (1648) benvannguyen (1633) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by benvannguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames