becon
Cờ nhanh: 2307 W6301D554L6558
Cờ chậm: 2013 W3340D836L3410)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win becon (1998) tienma (1997) 38S
2 win becon (1988) dai_Y (1800) 56S
3 lose becon (2003) phung_gia (2025) 27S
4 lose phung_gia (2009) becon (2019) 39S
5 win becon (2002) Haiky65 (2044) 17S
6 draw Haiky65 (2045) becon (2001) 59S
7 win becon (1986) kintin (1956) 25S
8 lose Caphe_amazon (2217) becon (2005) 32S
9 draw nat_utt (2031) becon (2005) 104S
10 win letampa (1916) becon (1992) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by becon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames