becon
Cờ nhanh: 2307 W6301D554L6558
Cờ chậm: 2007 W4656D1116L4608)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win becon (1994) Thanhtam78 (1910) 26S
2 lose Thanhtam78 (1891) becon (2013) 35S
3 win ason (2093) becon (1994) 191S
4 lose becon (2034) tru1954 (1899) 58S
5 win vanthinh1952 (1789) becon (2016) 32S
6 lose hero09 (2098) becon (2029) 32S
7 win becon (2013) ssajia (2030) 56S
8 lose songluc6 (2003) becon (2029) 66S
9 win becon (2013) songluc6 (2019) 37S
10 draw Dong_Thap (2108) becon (2007) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by becon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames