becon
Cờ nhanh: 2307 W6301D554L6558
Cờ chậm: 1910 W3535D884L3611)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose becon (1925) kintin (1953) 47S
2 lose VuiDiBan (1798) becon (1966) 37S
3 lose becon (1976) dangminhhieu (2169) 69S
4 lose dangminhhieu (2159) becon (1986) 30S
5 lose becon (1999) duyquynhcp (2078) 54S
6 lose becon (2013) duyquynhcp (2064) 30S
7 lose becon (2024) baokhanh99 (2171) 54S
8 win becon (1987) Ngoc22chau (2085) 33S
9 win dtnt2xt (1918) becon (1958) 61S
10 win guoying (1781) becon (1947) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by becon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames