bdung54
Cờ nhanh: 1616 W1467D3L1460
Cờ chậm: 1810 W5386D249L5159)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win levanliem (1647) bdung54 (1799) 64S
2 lose bdung54 (1816) rongluakaka (1771) 65S
3 lose bdung54 (1834) rongluakaka (1753) 28S
4 win bdung54 (1825) ducbienhoa (1595) 58S
5 win bdung54 (1809) kuso_2010 (1814) 31S
6 lose kuso_2010 (1798) bdung54 (1825) 57S
7 win bdung54 (1806) au_pham (1911) 32S
8 win levanliem (1653) bdung54 (1795) 47S
9 win bdung54 (1785) li_da_ye (1599) 36S
10 win bdung54 (1777) hoahaily12G (1527) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bdung54, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames