bcbc1944
Cờ nhanh: 1416 W15D0L29
Cờ chậm: 1906 W2102D320L1939)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bcbc1944 (1923) jaimewu (1886) 57S
2 lose bcbc1944 (1940) sontran1970 (1903) 103S
3 win bcbc1944 (1923) millertime (1985) 65S
4 win bcbc1944 (1907) DangTuanD (1910) 26S
5 lose bcbc1944 (1919) flyhrose (2048) 60S
6 win bcbc1944 (1902) hung_chi (1952) 41S
7 lose bcbc1944 (1918) hoandat (1899) 36S
8 win bcbc1944 (1906) tuxuong (1804) 37S
9 lose bcbc1944 (1924) sonvanloi (1846) 33S
10 lose bcbc1944 (1940) huybui1968 (1914) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bcbc1944, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames