bathien01
Cờ nhanh: 1502 W1D0L1
Cờ chậm: 2121 W5187D1278L4550)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw bathien01 (2122) conghoa (2057) 76S
2 win bathien01 (2108) tranhai123 (2066) 25S
3 win bathien01 (2089) michael197 (2220) 14S
4 draw bathien01 (2094) hu626 (1908) 68S
5 win bathien01 (2075) hoanggia102 (2184) 19S
6 win bathien01 (2060) besieger (2045) 64S
7 win bathien01 (2043) nguyenbay (2083) 42S
8 win bathien01 (2026) sakat (2086) 44S
9 draw bathien01 (2026) cmlee (2001) 33S
10 draw bathien01 (2028) unclerain (1956) 86S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bathien01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames