batbainh_88
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2292 W93D82L68)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Meechess (2497) batbainh_88 (2286) 47S
2 lose batbainh_88 (2296) Meechess (2487) 48S
3 lose Chesslover (2401) batbainh_88 (2309) 32S
4 lose batbainh_88 (2323) Chesslover (2387) 42S
5 win batbainh_88 (2308) kk92 (2294) 22S
6 win mainheanh (2274) batbainh_88 (2293) 31S
7 win batbainh_88 (2277) mainheanh (2290) 62S
8 draw xiexie1 (2542) batbainh_88 (2262) 39S
9 lose batbainh_88 (2289) GTR (2366) 64S
10 lose GTR (2335) batbainh_88 (2320) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by batbainh_88, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames