banglan02
Cờ nhanh: 2018 W11172D874L9792
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose banglan02 (2033) qwaszxer1 (2046) 77F
2 win banglan02 (2015) nhat_huy (2083) 72F
3 win vi_cuong (1982) banglan02 (2000) 36F
4 win gdeng (1889) banglan02 (1987) 51F
5 win banglan02 (1974) gdeng (1902) 38F
6 lose banglan02 (1991) thancocom (1947) 26F
7 lose banglan02 (2007) VanLyVan (1979) 26F
8 lose banglan02 (2024) arrowana (1980) 69F
9 lose banglan02 (2036) Coquathap (2158) 19F
10 lose U90 (1858) banglan02 (2057) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by banglan02, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames