bandoi_co_vn
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2089 W1868D384L1945)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bandoi_co_vn (2047) HoangLeDuc (2227) 27S
2 win bandoi_co_vn (2015) tuandialy (2031) 23S
3 win CAO____KY (1995) bandoi_co_vn (2000) 20S
4 lose bandoi_co_vn (2016) Kira (2000) 57S
5 lose Kira (1983) bandoi_co_vn (2033) 19S
6 win bandoi_co_vn (2017) KU2003 (2034) 40S
7 draw bandoi_co_vn (2017) hoangminhto6 (1994) 141S
8 lose RC200t (1976) bandoi_co_vn (2034) 19S
9 lose bandoi_co_vn (2047) Tranthehuong (2140) 30S
10 lose phuchu (2101) bandoi_co_vn (2061) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bandoi_co_vn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames