bandoi_co_vn
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2035 W2056D425L2137)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bandoi_co_vn (2048) huylink (2134) 44S
2 lose huylink (2120) bandoi_co_vn (2062) 29S
3 lose Sjc9999 (2041) bandoi_co_vn (2079) 25S
4 win cotuong59 (2012) bandoi_co_vn (2065) 22S
5 lose bandoi_co_vn (2085) gianthithanh (1929) 1S
6 lose gianthithanh (1908) bandoi_co_vn (2106) 2S
7 win bandoi_co_vn (2089) bacbinh (2138) 37S
8 lose phuchu (2033) bandoi_co_vn (2107) 2S
9 win khanghy2 (1929) bandoi_co_vn (2096) 39S
10 lose vuilavui (2034) bandoi_co_vn (2114) 2S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bandoi_co_vn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames