bamientay
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1572 W280D48L265)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bamientay (1601) huysteven (1637) 32S
2 win huysteven (1675) bamientay (1563) 41S
3 lose bandatbien (1596) bamientay (1578) 35S
4 win bamientay (1561) bandatbien (1613) 23S
5 draw TexasTrader (1731) bamientay (1551) 20S
6 win bamientay (1540) nganhovedem (1397) 41S
7 win nganhovedem (1409) bamientay (1528) 71S
8 lose Mickaspot (1460) bamientay (1546) 26S
9 win bamientay (1532) Mickaspot (1474) 18S
10 lose ngoko2019 (1530) bamientay (1548) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bamientay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames