badboy2006vn
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2199 W1495D430L1224)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose badboy2006vn (2237) Chu_Nam (2126) 35S
2 win badboy2006vn (2217) mazda_cx5 (2018) 49S
3 win badboy2006vn (2182) Taothao (2233) 1S
4 lose na123456 (2025) badboy2006vn (2225) 44S
5 lose LoiThuXua (2252) badboy2006vn (2257) 26S
6 lose badboy2006vn (2292) SG_vedem (2240) 36S
7 win HaoVu (2403) badboy2006vn (2251) 12S
8 lose badboy2006vn (2275) Vn19 (2406) 54S
9 lose Caphe_amazon (2226) badboy2006vn (2312) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames