badboy2006vn
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2188 W1438D419L1184)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win badboy2006vn (2149) vit_day (2277) 97S
2 draw badboy2006vn (2136) gietcongno (2377) 39S
3 lose vinhthinh (2150) badboy2006vn (2169) 53S
4 draw trungtrung (1995) badboy2006vn (2179) 59S
5 win badboy2006vn (2151) photainam (2093) 69S
6 win badboy2006vn (2132) vicoma (1925) 106S
7 win badboy2006vn (2114) DOIKHONGLAMO (1886) 37S
8 win badboy2006vn (2091) Bacdau (1941) 90S
9 win badboy2006vn (2059) sinphan (2072) 62S
10 win Tahungthinh (1842) badboy2006vn (2039) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by badboy2006vn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames