b54321
Cờ nhanh: 1830 W815D92L720
Cờ chậm: 2298 W431D79L297)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Coleman (1910) b54321 (1843) 38F
2 lose b54321 (1857) Coleman (1896) 16F
3 lose cayculahen (1915) b54321 (1871) 34F
4 win b54321 (1855) suker (1887) 4F
5 win b54321 (1837) suker (1905) 27F
6 win Songma123 (1720) b54321 (1825) 77F
7 win b54321 (1812) Songma123 (1733) 34F
8 lose phi_ho (1859) b54321 (1826) 46F
9 lose dachlau (1826) b54321 (1842) 26F
10 win b54321 (1826) dachlau (1842) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by b54321, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames