ay263
Cờ nhanh: 1614 W99D9L97
Cờ chậm: 2017 W544D100L483)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ay263 (2028) anhhatau (2163) 39S
2 lose anhhatau (2151) ay263 (2040) 20S
3 win hyannis (2056) ay263 (2023) 30S
4 win Tranthehuong (2202) ay263 (2002) 23S
5 lose ay263 (2016) huynh2017 (2066) 32S
6 draw dungsacto (1717) ay263 (2033) 14S
7 win monkey52 (1579) ay263 (1599) 42F
8 lose ay263 (1616) monkey52 (1562) 42F
9 lose HongJu (1541) ay263 (1634) 26F
10 draw tansatlenh (2256) ay263 (2027) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ay263, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames