awang22303
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2022 W3620D327L3532)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win sothich (1913) awang22303 (2001) 38S
2 win awang22303 (1978) sothich (1936) 26S
3 win garysu (2099) awang22303 (1946) 15S
4 lose awang22303 (1971) ybuimme (1968) 71S
5 lose ybuimme (1940) awang22303 (1999) 18S
6 lose awang22303 (2030) ybuimme (1909) 20S
7 win awang22303 (2011) Totquaging (1874) 68S
8 win awang22303 (1989) tha (1927) 24S
9 win tha (1951) awang22303 (1965) 55S
10 lose awang22303 (1994) tha (1922) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by awang22303, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames