auhv0407
Cờ nhanh: 1723 W15D0L0
Cờ chậm: 2561 W95D88L24)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win auhv0407 (2540) fkleung3 (2367) 67S
2 win fkleung3 (2391) auhv0407 (2516) 22S
3 draw auhv0407 (2516) tam6411 (2525) 22S
4 draw CuuVyHo (2539) auhv0407 (2516) 96S
5 draw auhv0407 (2516) CuuVyHo (2539) 35S
6 draw auhv0407 (2516) Hi_allFriend (2546) 40S
7 draw Hi_allFriend (2546) auhv0407 (2516) 33S
8 draw Fat_Man (2484) auhv0407 (2516) 56S
9 draw auhv0407 (2517) Fat_Man (2483) 32S
10 win CuuVyHo (2639) auhv0407 (2497) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by auhv0407, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames