au350940
Cờ nhanh: 1412 W9D2L16
Cờ chậm: 1546 W6656D672L7722)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CYC (1644) au350940 (1559) 47S
2 win au350940 (1548) Brownie (1406) 70S
3 win au350940 (1532) NgocMinhN (1562) 42S
4 draw Lyn (1455) au350940 (1534) 59S
5 lose au350940 (1553) Lyn (1436) 12S
6 win au350940 (1541) statstudent (1419) 31S
7 win au350940 (1525) trinhngocson (1535) 12S
8 win au350940 (1509) minhkhoi (1540) 36S
9 win au350940 (1494) COCOLAVUIROI (1476) 73S
10 win au350940 (1480) tuandongtho (1436) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by au350940, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames