aothanhtin
Cờ nhanh: 1790 W7128D352L6419
Cờ chậm: 1597 W222D14L214)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose c2h2 (1751) aothanhtin (1807) 42F
2 lose hungdaugio (1838) aothanhtin (1822) 41F
3 lose aothanhtin (1837) BidaM (1857) 53F
4 win ChieuTuong1 (1982) aothanhtin (1817) 85F
5 win goodlife (1790) aothanhtin (1802) 42F
6 lose bena (1737) aothanhtin (1820) 42F
7 lose aothanhtin (1835) binam (1860) 21F
8 win hoanam (1826) aothanhtin (1819) 26F
9 win aothanhtin (1802) hoanam (1843) 50F
10 lose aothanhtin (1812) Tiger8 (2003) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by aothanhtin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames