aoanh_kiem
Cờ nhanh: 2466 W56D7L7
Cờ chậm: 2389 W68D26L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose aoanh_kiem (2489) USA (2639) 104F
2 draw USA (2649) aoanh_kiem (2479) 31F
3 draw USA (2660) aoanh_kiem (2468) 42F
4 win CoLover (2202) aoanh_kiem (2451) 20F
5 win ducnhat1980 (2149) aoanh_kiem (2380) 26S
6 win aoanh_kiem (2371) ducnhat1980 (2158) 15S
7 win vuila21 (2222) aoanh_kiem (2360) 41S
8 win aoanh_kiem (2348) vuila21 (2234) 37S
9 win ali_33 (2335) aoanh_kiem (2315) 41S
10 win aoanh_kiem (2301) danhco1993 (2252) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by aoanh_kiem, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames