antz01
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2505 W245D40L122)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win antz01 (2493) TinhCaCa (2381) 34S
2 win suphutaixuat (2387) antz01 (2480) 19S
3 win suphutaixuat (2401) antz01 (2466) 8S
4 win xem_046 (2221) antz01 (2457) 40S
5 win ming35 (2296) antz01 (2446) 46S
6 win Trum_San_Ga (2229) antz01 (2437) 20S
7 win Trum_San_Ga (2239) antz01 (2427) 30S
8 win antz01 (2417) eggking (2229) 65S
9 lose antz01 (2435) Hello_World (2362) 32S
10 lose NguoiTuDo (2479) antz01 (2450) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by antz01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames