anton
Cờ nhanh: 1883 W758D47L711
Cờ chậm: 2237 W105D30L54)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anton (1867) Sedbadrdmm (1887) 40F
2 lose anton (1883) rainfield (1858) 40F
3 win anton (1867) hdan (1897) 32F
4 win hdan (1914) anton (1850) 37F
5 lose meieu (1877) anton (1865) 37F
6 lose anton (1881) meieu (1861) 33F
7 lose syhc (1873) anton (1897) 39F
8 win songdeyeu217 (1754) anton (1885) 35F
9 lose anton (1906) songdeyeu217 (1733) 25F
10 win taitile (1955) anton (1888) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anton, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames