anloc2918
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1665 W11699D1952L12898)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anloc2918 (1649) haiming (1669) 40S
2 win anloc2918 (1631) dai_Y (1726) 61S
3 win anloc2918 (1616) fat (1608) 36S
4 lose anloc2918 (1631) jimmyh (1659) 60S
5 lose anloc2918 (1644) mranhpham1 (1737) 35S
6 win mranhpham1 (1756) anloc2918 (1625) 35S
7 draw anloc2918 (1625) trungdq (1633) 71S
8 lose trungdq (1617) anloc2918 (1641) 35S
9 draw anloc2918 (1642) sen_trang11 (1604) 55S
10 win tranpharmd (1628) anloc2918 (1609) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anloc2918, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames