anloc2918
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1758 W10862D1804L11947)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw ht607 (1758) anloc2918 (1758) 102S
2 draw anloc2918 (1755) hung1952 (1865) 27S
3 win mafu (1753) anloc2918 (1739) 40S
4 lose iou0202 (1787) anloc2918 (1753) 35S
5 win Sanantonio (1702) anloc2918 (1739) 40S
6 win anloc2918 (1721) tonyphan (1807) 90S
7 win ups (1731) anloc2918 (1705) 13S
8 lose anloc2918 (1721) ups (1715) 60S
9 draw anloc2918 (1723) MyWay (1647) 38S
10 lose trandinhanh (1759) anloc2918 (1738) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anloc2918, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames