anhquoc32
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1912 W1055D110L970)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anhquoc32 (1925) ThoBach (2008) 43S
2 win HQ616 (1906) anhquoc32 (1910) 29S
3 win anhquoc32 (1894) HQ616 (1922) 13S
4 lose Dongthapmuoi (2114) anhquoc32 (1903) 29S
5 lose anhquoc32 (1913) Dongthapmuoi (2104) 18S
6 lose gala19 (1996) anhquoc32 (1926) 18S
7 lose anhquoc32 (1940) gala19 (1982) 29S
8 lose Xuangachoi3 (1923) anhquoc32 (1957) 43S
9 lose anhquoc32 (1975) Xuangachoi3 (1905) 25S
10 win anhquoc32 (1958) minhtam0558 (2008) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhquoc32, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames