anhq
Cờ nhanh: 1582 W21D2L38
Cờ chậm: 1921 W876D168L1156)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CapCap (1913) anhq (1937) 32S
2 lose honganh1968 (2137) anhq (1947) 16S
3 lose honganh1968 (2126) anhq (1958) 19S
4 win ngtandung (2001) anhq (1941) 31S
5 lose Vitquayngon (2044) anhq (1954) 11S
6 lose anhq (1969) tsmdktrove (1986) 11S
7 lose anhq (1977) pontiskw (2227) 42S
8 lose anhq (1986) pontiskw (2218) 30S
9 lose anhq (1997) Sedbadrdmm (2161) 11S
10 lose Sedbadrdmm (2150) anhq (2008) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhq, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames