anhhung2018
Cờ nhanh: 1525 W1D0L1
Cờ chậm: 1678 W1638D53L1972)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dongxuananb5 (1646) anhhung2018 (1663) 26S
2 win anhhung2018 (1647) dongxuananb5 (1662) 23S
3 win DanhBui54 (1665) anhhung2018 (1630) 33S
4 lose anhhung2018 (1639) tammap (1881) 70S
5 lose tammap (1872) anhhung2018 (1648) 45S
6 lose becunlinh (1762) anhhung2018 (1660) 38S
7 lose anhhung2018 (1673) becunlinh (1749) 26S
8 lose lhyeoh09_ (1704) anhhung2018 (1688) 29S
9 lose roman (1781) anhhung2018 (1698) 27S
10 lose tudichvongma (1687) anhhung2018 (1714) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhhung2018, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames