anhditruoc
Cờ nhanh: 1832 W20056D1896L18972
Cờ chậm: 2003 W3625D720L3204)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anhditruoc (1847) BEN1999 (1874) 40F
2 lose anhditruoc (1861) dzung_1 (1919) 35F
3 win anhditruoc (1846) tmd13 (1818) 28F
4 lose anhditruoc (1866) daptra (1712) 39F
5 win anhditruoc (1850) anhtran2 (1851) 23F
6 lose anhditruoc (1860) tuyet_noi (2054) 34F
7 lose anhditruoc (1877) Nini09 (1841) 52F
8 lose anhditruoc (1888) Ranger_Andy (2054) 23F
9 lose anhditruoc (1903) phat_tam1 (1929) 15F
10 lose anhditruoc (1918) boner (1941) 57F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhditruoc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames