anhbacky
Cờ nhanh: 1854 W2419D164L2064
Cờ chậm: 1736 W238D27L193)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win satthu_kb (1870) anhbacky (1819) 46F
2 lose anhbacky (1837) wigg (1754) 25F
3 win anhbacky (1820) BlackApril75 (1873) 30F
4 win anhbacky (1805) nuinhan (1785) 42F
5 win diehard1 (1920) anhbacky (1785) 30F
6 lose anhbacky (1803) Cruxifix (1710) 31F
7 win Porschaaa (1815) anhbacky (1787) 22F
8 draw Porschaaa (1815) anhbacky (1787) 55F
9 lose kw (1864) anhbacky (1801) 36F
10 lose kw (1850) anhbacky (1815) 18F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhbacky, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames