anh8mat
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2467 W63D17L7)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Jinjo (2347) anh8mat (2441) 46S
2 draw Jinjo (2341) anh8mat (2447) 72S
3 draw anh8mat (2444) yoyofun (2503) 58S
4 draw anh8mat (2440) yoyofun (2507) 38S
5 win DamMe (2090) anh8mat (2427) 36S
6 lose Kiem_khach (2505) anh8mat (2456) 60S
7 lose DonPhuong (2545) anh8mat (2484) 63S
8 draw anh8mat (2476) nnhuynh2 (2624) 35S
9 draw anh8mat (2476) yoyofun (2460) 30S
10 draw anh8mat (2476) yoyofun (2460) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anh8mat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames