andyorleans
Cờ nhanh: 2019 W2228D348L2299
Cờ chậm: 2213 W1389D327L1282)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CChessNJ (2104) andyorleans (2032) 68F
2 draw CChessNJ (2106) andyorleans (2030) 47F
3 win Shark (2236) andyorleans (2008) 24F
4 lose corona123 (1935) andyorleans (2026) 43F
5 win corona123 (1949) andyorleans (2012) 60F
6 lose cano1 (1925) andyorleans (2051) 34F
7 win cano1 (1952) andyorleans (2024) 14F
8 draw cano1 (1948) andyorleans (2028) 37F
9 lose andyorleans (2061) Master4ever (2032) 49F
10 win tony113 (2077) andyorleans (2026) 55F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by andyorleans, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames