andyorleans
Cờ nhanh: 2037 W1493D245L1537
Cờ chậm: 2213 W1389D327L1282)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose myfarmer (2002) andyorleans (2054) 9F
2 lose truongquanDu (1982) andyorleans (2072) 15F
3 win truongquanDu (1996) andyorleans (2058) 37F
4 win nobrainer (1935) andyorleans (2046) 29F
5 win nobrainer (1948) andyorleans (2033) 20F
6 win andyorleans (2014) Hieudaica88 (2130) 32F
7 lose Hieudaica88 (2117) andyorleans (2027) 37F
8 win Buingocchi (2003) andyorleans (2012) 25F
9 win syhc (1936) andyorleans (1998) 48F
10 win syhc (1950) andyorleans (1984) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by andyorleans, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames