andyorleans
Cờ nhanh: 2029 W3742D561L3850
Cờ chậm: 2213 W1389D327L1282)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win caesars (2003) andyorleans (2014) 11F
2 lose Kascus (1968) andyorleans (2031) 39F
3 lose Kascus (1949) andyorleans (2050) 52F
4 win vuaco (2041) andyorleans (2034) 32F
5 win andyorleans (2021) suker (1951) 28F
6 win suker (1965) andyorleans (2007) 36F
7 win andyorleans (1990) duongblu (2026) 22F
8 lose duongblu (2011) andyorleans (2005) 19F
9 win andyorleans (1989) Bandao1 (2001) 37F
10 draw Bandao1 (2001) andyorleans (1989) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by andyorleans, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames