andyk
Cờ nhanh: 1616 W84D4L73
Cờ chậm: 1514 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw andyk (1618) erdao (1535) 36F
2 win erdao (1549) andyk (1604) 33F
3 lose andyk (1620) sb777 (1590) 36F
4 win sb777 (1606) andyk (1604) 21F
5 win andyk (1589) codonhetsuc2 (1585) 20F
6 win codonhetsuc2 (1601) andyk (1573) 29F
7 win namhaingan (1395) andyk (1562) 28F
8 win andyk (1551) namhaingan (1406) 30F
9 win woxidecek (1573) andyk (1534) 43F
10 lose andyk (1549) woxidecek (1558) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by andyk, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames