ancomchien
Cờ nhanh: 1575 W43547D1389L42025
Cờ chậm: 1530 W102D5L120)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ancomchien (1559) luyenchien (1578) 26F
2 win capaloc (1535) ancomchien (1544) 30F
3 lose ancomchien (1562) HB6 (1494) 30F
4 win ancomchien (1548) HB6 (1508) 23F
5 lose ancomchien (1566) banco (1494) 35F
6 lose ancomchien (1582) Hito999 (1562) 43F
7 lose ancomchien (1596) bat6 (1643) 74F
8 lose bat6 (1628) ancomchien (1611) 43F
9 win mango (1565) ancomchien (1596) 26F
10 win ancomchien (1581) mango (1580) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ancomchien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames