amo88
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2057 W55D4L17)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anhhatau (2097) amo88 (2040) 21S
2 win amo88 (2026) nvth_2 (1969) 44S
3 win truong_vo_ky (1805) amo88 (2017) 4S
4 lose TuongKyIQ (2169) amo88 (2041) 34S
5 win huynh_ha (2076) amo88 (2024) 53S
6 lose amo88 (2040) Tocbacdamoi (2028) 45S
7 win Tocbacdamoi (2044) amo88 (2024) 71S
8 win amo88 (2007) suund (2067) 41S
9 lose suund (2052) amo88 (2022) 26S
10 win amo88 (2002) nhap_mon_123 (2153) 75S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by amo88, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames