alpha
Cờ nhanh: 2226 W124D16L66
Cờ chậm: 2460 W66D9L10)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chuyenla (2331) alpha (2448) 24S
2 win chuyenla (2344) alpha (2435) 73S
3 draw Quannuakhuya (2555) alpha (2428) 34S
4 win alpha (2401) van3v (2333) 22S
5 win chuyenla (2392) alpha (2368) 64S
6 draw chessr1 (2245) alpha (2371) 25S
7 win alpha (2361) ScorpioKING (2170) 20S
8 win ScorpioKING (2180) alpha (2351) 20S
9 draw alpha (2349) dgsedf (2432) 35S
10 lose dgsedf (2418) alpha (2363) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by alpha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames