alfred_lim
Cờ nhanh: 1400 W6D0L28
Cờ chậm: 1502 W12595D1697L17478)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win alfred_lim (1486) vuicotuong18 (1504) 32S
2 win cotuongvh1 (1500) alfred_lim (1470) 71S
3 lose Bacca (1415) alfred_lim (1488) 43S
4 win alfred_lim (1474) Bacca (1429) 81S
5 draw alfred_lim (1472) axfhb (1554) 42S
6 win alfred_lim (1457) Thaiphong2 (1432) 15S
7 win Thaiphong2 (1448) alfred_lim (1441) 63S
8 lose thangloi57 (1512) alfred_lim (1455) 19S
9 win alfred_lim (1437) thangloi57 (1530) 49S
10 win hucau (1435) alfred_lim (1421) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by alfred_lim, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames