alex2001
Cờ nhanh: 2884 W254D22L3
Cờ chậm: 2640 W258D299L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jolly_jumper (2214) alex2001 (2880) 34F
2 draw alex2001 (2640) GG_chess (2625) 127S
3 draw GG_chess (2625) alex2001 (2640) 27S
4 draw alex2001 (2640) GG_chess (2625) 34S
5 draw GG_chess (2624) alex2001 (2641) 61S
6 win alex2001 (2620) HaoVu (2442) 40S
7 win alex2001 (2595) North_Korea (2492) 43S
8 draw alex2001 (2591) LyMacSau (2664) 35S
9 draw alex2001 (2587) LyMacSau (2668) 28S
10 draw alex2001 (2582) LyMacSau (2673) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by alex2001, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames