alehaphap
Cờ nhanh: 2639 W84D7L4
Cờ chậm: 2652 W75D53L12)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw TotDoiDepDao (2811) alehaphap (2643) 36S
2 draw MARS (2454) alehaphap (2654) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames