ailatoi
Cờ nhanh: 2021 W150D27L122
Cờ chậm: 2053 W1021D477L1095)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Caphe_amazon (2221) ailatoi (2076) 19S
2 lose thanhducqn (2174) ailatoi (2103) 28S
3 lose Lam17 (2338) ailatoi (2122) 29S
4 win hoangphuc196 (2078) ailatoi (2091) 33S
5 lose anhphieulang (2296) ailatoi (2112) 62S
6 lose khoa_bn84 (2287) ailatoi (2134) 33S
7 win chichxike (2202) ailatoi (2096) 22S
8 lose ailatoi (2121) Tuanviet2020 (2222) 29S
9 win Bluediamond (2167) ailatoi (2085) 64S
10 lose giaban (2038) ailatoi (2122) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ailatoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames