ageks
Cờ nhanh: 2013 W8300D320L8235
Cờ chậm: 2047 W1372D180L1320)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ageks (2032) Xuanky (2002) 34S
2 win ageks (2018) Tranthulan (1980) 15S
3 win ageks (2001) benkin (2047) 42S
4 win ageks (1985) BMBT (2016) 22S
5 win ageks (1964) Dungvp (2156) 12S
6 win ageks (1951) Trum_San_Ga (1880) 20S
7 lose ageks (1973) thanhhue (1752) 27S
8 win ageks (1960) ironpawn (1893) 44S
9 win hung_lehuy (1887) ageks (1946) 49S
10 lose ageks (1964) hung_lehuy (1869) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ageks, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames