adslrouter
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1693 W158D7L138)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose adslrouter (1706) kyquai_daisu (1782) 46S
2 win adslrouter (1697) Farmcamau (1480) 20S
3 win adslrouter (1687) Farmcamau (1490) 26S
4 win adslrouter (1670) Catbuj (1882) 42S
5 lose nghieptv (1482) adslrouter (1692) 50S
6 win adslrouter (1682) nghieptv (1492) 22S
7 win Oi_Gioi_Oi (1528) adslrouter (1671) 36S
8 lose Bach_Thang (1530) adslrouter (1691) 25S
9 win adslrouter (1678) vanbon92 (1600) 31S
10 lose tranvanduc (1664) adslrouter (1694) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by adslrouter, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames