acer
Cờ nhanh: 1653 W3236D179L3276
Cờ chậm: 1902 W108D22L79)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose acer (1667) backhanh50 (1702) 46F
2 lose backhanh50 (1687) acer (1682) 59F
3 lose acer (1699) witschrd (1665) 26F
4 lose witschrd (1647) acer (1717) 33F
5 win acer (1699) Jay_Phin (1787) 35F
6 lose Hsing (1742) acer (1714) 40F
7 lose acer (1730) Hsing (1726) 25F
8 win ric4591 (1910) acer (1886) 22S
9 win acer (1869) ric4591 (1927) 45S
10 win taitile (1773) acer (1713) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by acer, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames