abxyz
Cờ nhanh: 1977 W672D114L690
Cờ chậm: 2015 W180D80L131)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win funn6 (1916) abxyz (1963) 29F
2 lose michaeltfl (1994) abxyz (1978) 26F
3 win Viper_99 (1929) abxyz (1964) 30F
4 lose abxyz (1990) trinhuk (2081) 21F
5 lose trinhuk (2051) abxyz (2020) 16F
6 win abxyz (1982) trinhuk (2089) 45F
7 lose trinhuk (2060) abxyz (2011) 32F
8 win U90 (1954) abxyz (1997) 34F
9 win abxyz (1982) U90 (1969) 86F
10 lose abxyz (1997) onghl126 (2029) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by abxyz, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames