abc12345
Cờ nhanh: 1486 W0D0L1
Cờ chậm: 1645 W2238D462L2511)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DaoDuc (1744) abc12345 (1658) 28S
2 lose abc12345 (1672) DaoDuc (1730) 36S
3 lose AnNam2 (1718) abc12345 (1703) 45S
4 lose GM25 (1965) abc12345 (1721) 33S
5 lose abc12345 (1731) LuuD (1903) 14S
6 lose LuuD (1892) abc12345 (1742) 60S
7 draw vuong81 (1966) abc12345 (1736) 40S
8 win choidao (1849) abc12345 (1717) 38S
9 lose abc12345 (1729) choidao (1837) 32S
10 lose nls5591 (1761) abc12345 (1744) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by abc12345, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames