abc12345
Cờ nhanh: 1486 W0D0L1
Cờ chậm: 1851 W3477D656L3995)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vosang (1828) abc12345 (1868) 25S
2 draw hieuproman67 (1864) abc12345 (1868) 19S
3 win abc12345 (1854) quangnghiem (1803) 28S
4 win abc12345 (1836) canhbac304 (1907) 33S
5 lose abc12345 (1876) kowlooncity (1739) 13S
6 lose abc12345 (1888) Vidrinkcoke (2011) 20S
7 win Dmc1517 (1952) abc12345 (1870) 34S
8 win vohai1965 (1879) abc12345 (1854) 54S
9 lose abc12345 (1869) vinhle1998 (1896) 29S
10 lose at112020_62 (1873) abc12345 (1885) 14S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by abc12345, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames