aNh_sAo01
Cờ nhanh: 2520 W53D3L3
Cờ chậm: 2380 W418D45L247)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose you_and_me (2489) aNh_sAo01 (2537) 1F
2 lose you_and_me (2471) aNh_sAo01 (2555) 1F
3 lose aNh_sAo01 (2425) Trinhp (2199) 19S
4 draw aNh_sAo01 (2433) TranLoi1 (2283) 93S
5 win aNh_sAo01 (2406) cn1830 (2325) 18S
6 win cotuong62 (2222) aNh_sAo01 (2384) 17S
7 win cotuong62 (2247) aNh_sAo01 (2359) 15S
8 win cotuong62 (2275) aNh_sAo01 (2331) 21S
9 win tap103 (2353) aNh_sAo01 (2296) 20S
10 draw tap103 (2356) aNh_sAo01 (2293) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by aNh_sAo01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames