aHn_4_EcH
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1785 W1050D181L1041)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win SHARK1997 (1643) aHn_4_EcH (1773) 55S
2 draw quy_ac_nhan (1726) aHn_4_EcH (1774) 9S
3 lose aHn_4_EcH (1792) Bitithinh (1718) 29S
4 win Bitithinh (1732) aHn_4_EcH (1778) 29S
5 win aHn_4_EcH (1760) quangkylan79 (1828) 31S
6 lose aHn_4_EcH (1776) KHOAILUOC69 (1749) 63S
7 draw KHOAILUOC69 (1749) aHn_4_EcH (1776) 27S
8 win aHn_4_EcH (1760) tuananhth (1761) 53S
9 win tuananhth (1778) aHn_4_EcH (1743) 43S
10 win JiankunY (1691) aHn_4_EcH (1729) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by aHn_4_EcH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames