Z270
Cờ nhanh: 1591 W5D0L0
Cờ chậm: 2666 W71D125L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Z270 (2657) aiduaemve2 (2426) 68S
2 lose Tieu__Phong (2746) Z270 (2685) 37S
3 draw Z270 (2681) Tieu__Phong (2750) 33S
4 draw Z270 (2695) CuuVyHo (2445) 110S
5 win Z270 (2677) MoonLight (2441) 57S
6 win Z270 (2653) nnhuynh2 (2529) 105S
7 draw Z270 (2656) Sony2007 (2595) 47S
8 draw Z270 (2660) Sony2007 (2591) 42S
9 win Z270 (2636) nnhuynh2 (2516) 70S
10 draw Z270 (2647) Kiem_khach (2460) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Z270, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames