Yong866
Cờ nhanh: 1482 W0D0L1
Cờ chậm: 2339 W601D98L552)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Yong866 (2326) songmakhach2 (2228) 32S
2 win congtudoan (2200) Yong866 (2314) 65S
3 lose Yong866 (2334) congtudoan (2180) 27S
4 lose congtudoan (2159) Yong866 (2355) 36S
5 win Yong866 (2345) congtudoan (2169) 23S
6 lose congtudoan (2176) Yong866 (2366) 74S
7 win Yong866 (2356) congtudoan (2186) 40S
8 lose congtudoan (2164) Yong866 (2378) 48S
9 draw Yong866 (2384) congtudoan (2158) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames