Yong866
Cờ nhanh: 1482 W0D0L1
Cờ chậm: 2186 W515D82L476)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Yong866 (2173) Thanhlong02 (2087) 63S
2 win Quantrong (2225) Yong866 (2155) 67S
3 lose Yong866 (2171) danhco1993 (2145) 53S
4 lose danhco1993 (2128) Yong866 (2188) 48S
5 win Yong866 (2171) Trum_San_Ga (2215) 54S
6 win Trum_San_Ga (2233) Yong866 (2153) 28S
7 win nhatrang51 (2015) Yong866 (2141) 41S
8 win Yong866 (2130) thuanmy_bavi (1966) 29S
9 win chessr1 (2101) Yong866 (2115) 28S
10 lose Yong866 (2132) chessr1 (2084) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Yong866, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames