YangGuo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2567 W62D43L20)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose BoogenMan (2645) YangGuo (2596) 30S
2 lose YangGuo (2622) MIC29 (2714) 67S
3 draw YangGuo (2616) MIC29 (2720) 27S
4 draw YangGuo (2609) MIC29 (2727) 30S
5 draw YangGuo (2602) MIC29 (2734) 27S
6 draw Phong_ba (2659) YangGuo (2599) 36S
7 lose YangGuo (2634) BoogenMan (2577) 10S
8 draw YangGuo (2635) North_Korea (2599) 16S
9 draw YangGuo (2637) forany1 (2598) 25S
10 draw YangGuo (2639) forany1 (2596) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by YangGuo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames