YaKuZa
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 3121 W89D16L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win LongTu (2513) YaKuZa (3116) 4S
2 win LongTu (2519) YaKuZa (3110) 2S
3 win LongTu (2525) YaKuZa (3104) 3S
4 win LongTu (2531) YaKuZa (3098) 2S
5 win LongTu (2537) YaKuZa (3092) 2S
6 win LongTu (2544) YaKuZa (3085) 2S
7 win LongTu (2551) YaKuZa (3078) 1S
8 win LongTu (2558) YaKuZa (3071) 1S
9 win LongTu (2566) YaKuZa (3063) 2S
10 win LongTu (2574) YaKuZa (3055) 2S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by YaKuZa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames