Xuanky
Cờ nhanh: 1685 W259D4L248
Cờ chậm: 1991 W3567D385L3153)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Xuanky (2006) Tuantutrang (2027) 32S
2 lose Xuanky (2021) aguang (2036) 29S
3 win aguang (2053) Xuanky (2004) 19S
4 lose thepdo (1942) Xuanky (2022) 35S
5 draw Tranbinh2007 (1940) Xuanky (2024) 81S
6 lose Xuanky (2043) Tranbinh2007 (1921) 31S
7 draw daicalamdong (1960) Xuanky (2045) 32S
8 win Xuanky (2031) daicalamdong (1974) 54S
9 win Xuanky (2011) chammachac (2154) 35S
10 win saulan0110 (1911) Xuanky (1998) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Xuanky, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames