Xuanky
Cờ nhanh: 1570 W389D7L380
Cờ chậm: 1957 W4334D469L3838)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Xuanky (1939) saulan0110 (2023) 21S
2 lose saulan0110 (2009) Xuanky (1953) 15S
3 win Xuanky (1943) thecuong1958 (1751) 36S
4 win Xuanky (1930) smartinvest (1834) 26S
5 win raja_sapi (1879) Xuanky (1916) 24S
6 win Xuanky (1905) Ecovid (1770) 30S
7 lose Ecovid (1749) Xuanky (1926) 108S
8 win Xuanky (1912) Denuisonla (1865) 11S
9 lose Denuisonla (1847) Xuanky (1930) 50S
10 win Xuanky (1916) Tranbinh2007 (1859) 112S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Xuanky, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames