XuanDuyen
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1717 W2559D893L4123)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win XuanDuyen (1670) qale68 (1941) 37S
2 lose PC_BaVi (1841) XuanDuyen (1693) 61S
3 lose XuanDuyen (1716) TanPhongREI (1866) 47S
4 lose bacgioi123 (1722) XuanDuyen (1749) 20S
5 win XuanDuyen (1707) bumbumbum (1881) 26S
6 draw bumbumbum (1892) XuanDuyen (1696) 62S
7 draw XuanDuyen (1684) bumbumbum (1904) 49S
8 lose bumbumbum (1883) XuanDuyen (1705) 26S
9 lose XuanDuyen (1729) bumbumbum (1859) 38S
10 win XuanDuyen (1704) nguyen49 (1591) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by XuanDuyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames